Het projectgebied in vogelvlucht:
de werkzaamheden mei 2017

 in Ongecategoriseerd

Het bouwrijp maken van het terrein is bijna afgerond. De uitgelopen bomen geven een mooi beeld van het groen in het projectgebied. Bekijk de video om te zien hoe het gebied er momenteel vanuit de lucht uitziet!

 
Airvideo.nl